07. feb 2024

Generalforsamling 2024

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 10.00 – 11.00

NB! Generalforsamlingen afholdes i år online.

Link til deltagelse fremsendes ved tilmelding.

Generalforsamling – i h.t. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Godkendelse af fremlagt regnskab.

 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget med forslag til kontingent for det kommende år.

 6. Valg af bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

  På valg er: Hans Lilienhoff, Brian Hensrik og Nicky Eckhardt

  Bestyrelsen indstiller til genvalg af de 3 personer.

 7. Valg af revisor. Er på valg hvert år, genvalg kan finde sted.

 8. Eventuelt

   

Tilmelding skal ske til mail@dsemaegler.dk senest den 1. marts 2024.